Հոլիվուտի Ս. Կարապետ Եկեղեցւոյ Հոգաբարձութիւնը 5000 Տոլարով Կը Բանայ Նահատակ Զինուորներու Ընտանիքներուն Օգնելու Հանգանակութիւնը

 Չսպասելով համահամայնքային հանգանակութեան ակնկալուած արշաւի մը մասին յայտարարութեան, Հոլիվուտի Սուրբ Կարապետ եկեղեցւոյ հովիւ Վիգէն Ա. քահանայ Վասիլեան եւ հոգաբարձութեան կազմը որոշեցին ճամբան բանալ՝ 5000 տոլար յատկացնելով նահատակ զինուորներուն աջակցելու նպատակին:

Նշենք, որ Հայ Օգնութեան Միութեան Կեդրոնական վարչութիւնը ձեռնարկած է համացանցի ճամբով նահատակ զինուորներու ընտանիքներուն աջակցելու հանգանակութեան:

Ձեր նուիրատուութիւնները կր-նաք փոխանցել շրջանիս ՀՕՄի գրասենեակ կամ ուղղակի՝ այցելելով   կայքէջը:

Երէկ առաօտեան, այս դրութեան հաստատումէն քանի մը ժամ ետք, արդէն իսկ 45 հայորդիներ նուիրած էին 14,150 տոլար:

Asbarez

Scroll Up