ՀՀ սփիւռքի նախարարութիւն

ՀՀ Սփիւռքի Նախարար Հրանոյշ Յակոբեան Ընդունեց Պոլսահայ Նկարչուհի Վերժին Շապճեանը

Հոկտեմբեր 14-ին ՀՀ սփիւռքի նախարար Հրանոյշ Յակոբեան

ՀՀ ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 5 ՏԱՐԵԿԱՆ Է

Ազնուափա´յլ Տիկին Յակոբեան, Հոկտեմբերի Մէկը յիշարժան օր

Կայացաւ Լաւագոյն Երաժշտական Ստեղծագործութիւններու Եւ Երիտասարդական Երգչախմբային Համահայկական Մրցոյթի Յաղթողներու Յոբելեանական-Հաշուետու Համերգը

 Հոկտեմբեր 11-ին ՀՀ սփիւռքի նախարարութեան 5-ամեակի  ձեռնարկներու

ՀՀ ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 5 ՏԱՐԵԿԱՆ Է

Ազնուափայլ Տիկի´ն Հրանոյշ Յակոբեան Վստահ եմ, որ

ՀՀ ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 5 ՏԱՐԵԿԱՆ Է

Հազուագիւտ է, որ երկիր մը ունենայ Սփիւռքի

Ամփոփուեցան «Մենք Եղել Ենք, Կանք Ու Կը Լինենք» Մրցոյթի Արդիւնքները

ՀՀ Սփիւռքի նախարարութեան, Ռուսաստանի հայերու միութեան եւ

Տեղի Ունեցաւ Լաւագոյն Գիտագեղարուեստական Աշխատանքներու Համահայկական Մրցանակաբաշխութեան Արդիւնքներու Ամփոփման Արարողութիւնը

Հոկտեմբեր 10-ին ՀՀ սփիւռքի նախարար Հրանոյշ Յակոբեանի,

(Արևելահայերեն) ՀՀ ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 5 ՏԱՐԵԿԱՆ Է. ՀՐԱՆՈՅՇ ՅԱԿՈԲԵԱՆ ԵՒ ԱՆՑՆՈՂ ՀԻՆԳ ՏԱՐԻՆԵՐԸ

Հրեշտակ հոլաթեւ, երկնառաք պարգեւ, Սփիւռքի բոլոր հայեր, հնգամեայ սպառիչ առօրեային մէջ,  միլիոններով մարդ անխտիր, Նախարար Հրանոյշ Յակոբեանի գլխաւորութեամբ սրտի տրոփիւնով անձկութեամբ ու ակնկալութեամբ,  յոյսով քու գալստեանդ կը սպասէին: Այս սուրբ յոյսը կը ջնարակուէր մանաւանդ այն հոգեպարար իրականութենէն թէ արտասահմանի հետ կապերէն բխած ճառագայթ մը պիտի ըլլայիր ու մեզի պիտի հասնէիր լուսացնցուղ ոսպնեակներէն: Այո՛,  հոլաթեւ հրեշտակ, դուն, աստուածատուր երկնառաք պարգեւն ես, որ կուգաս հիմա գգուելու Հայաստանի մայրական հոգին, ընկերակցելու մայր հողին, մանկունակ սրտին,  խինդ ու ծիծաղ սփռելու վշտաբոյր հայրենիքի մը մանկունակ սրտէն ներս բոլորին անմոռաց յիշատակներուն վրայ: Ու երբ կ՛երեւակայեմ թէ մերձաւորներս կը հսկեն,  կը ժպտին, կը ներշնչեն քեզ, ու կը նետուիս անդրանիկ քայլերուդ լուսաշաւիղ  արահետներէ՝ առաջնորդելու սուրբ պաշտօնին, միթէ կրնա՞մ չյուսալ, թէ ողջ Հայաստանի հոգին պիտի վերերեւի քու մէջ, սուրբ մանկիկ, չքնաղ առաքինութիւններով երփնազարդ: Մեզի նման առաջին օրէն իսկ այբբենարանի պէս Հայաստանը ձեռք առնող եւ ծերանալու ուղիին վրայ նոյն պատուական եւ պանծալի ժողովուրդն ու երկիրն ի ձեւին,  իմացական սնունդը անոր մէջ փնտռող եւ գտնող միլիոններ,  հիմա հանգիստ ու գոհունակ սրտով կրնան սպասել եւ թէ իրենք կրնան անցնիլ, բայց Սփիւռքի Նախարարութիւնը կրնայ Հրանոյշ Յակոբեանի հովանաւորութեան ներքեւ մնալ: Մեր այս ցանկութեան եւ սուրբ մաղթանքին կորիզն ես,  դուն փոքրիկն, հնգամեայ նորածին. կը հակեմ կաթոգին սուրբ եւ անբիծ ճակտիդ եւ եղբայրական համբոյրս կը դրոշմեմ հոն, սրտագին բարեմաղթութիւններուս եւ աղօթքի մրմունջներուս խունկն ու կնդրուկը կը նուիրեմ քեզ:

ՀՀ ՍՓԻՒՌՔԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆԸ 5 ՏԱՐԵԿԱՆ Է

Յարգելի´ տիկին Յակոբեան Ամերիկայի հայկական համագումարի ողջ

ՀՀ ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 5 ՏԱՐԵԿԱՆ Է

 Ազնուաշու´ք Տիկին Հրանոյշ Յակոբեան. Հոգեկան անխառն ուրախութեամբ

ՀՀ ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 5 ՏԱՐԵԿԱՆ Է

Հայրապետական գիր օրհնութեան առ Սփիւռքի նախարարուհի Տիկին

Կայացաւ Լրագրողներու Համահայկական 6-րդ Համաժողովի Համակարգող Մարմինի Նիստը

Հոկտեմբեր 9-ին կայացաւ Լրագրողներու համահայկական 6-րդ համաժողովի

ՀՀ ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 5 ՏԱՐԵԿԱՆ Է

Ազնուափայ´լ  Տիկ.  Հրանոյշ Յակոբեան, Մօտիկէն հետեւելով Սփիւռքի

ՀՀ ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 5 ՏԱՐԵԿԱՆ Է

Յարգելի´  Տիկ.Հակոբյան, Հայաստանի Հանրապետութեան անկախութեան 22-րդ տարեդարձին
Scroll Up