Արի տուն

Օլեկ Եսայեան Հանդիպում Ունեցաւ «Արի Տուն-2013» Ծրագիրի Մասնակից Մոսկուաբնակ Երիտասարդներուն Հետ

Հոկտեմբեր 11-ին ՌԴ մէջ ՀՀ դեսպանութեան մէջ

«ՀԱՅ ԵՆՔ ՄԵՆՔ» ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ ԽՈՒՄԲԸ ՄԱՅՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ

Հայ Կաթողիկէ Պատրիարքութեան Ս. Խաչ-Հարպոյեան Բարձրագոյն Վարժարան

«Սփիւռք Ամառնային Դպրոց» Եւ «Արի Տուն» Ծրագիրի Մասնակիցները Հիւրընկալեցին ՀՀ Վարչապետը

Յուլիս 19-ին Աղաւնաձորի §Արի տուն» ճամբարին մէջ

Տեղի Ունեցաւ «Արի Տուն» Ծրագիրի 2013թ Չորրորդ Փուլի Բացումը

Յուլիս 15-ին ՀՀ սփիւռքի նախարարութեան մէջ տեղի

Տեղի Կ’ունենայ «Արի Տուն» Ծրագիրի 2013թ Չորրորդ Փուլի Բացումը

Յուլիս 15-ին, ժամը 11.00-ին ՀՀ սփիւռքի նախարարութեան

«Արի Տուն» Ծրագիրի Մասնակիցները Այցելեցին ՀՀ Կառավարութեան Առընթեր Ոստիկանութեան 1033 Զօրամաս

ՀՀ սփիւռքի նախարարութեան §Արի տուն» ծրագիրի 3-րդ

Արիտունցիները Հիւրընկալուեցան Դաւիթաշէն Վարչական Շրջանին Մէջ

Յուլիս 6-ին Դաւիթաշէն վարչական շրջանը հիւրընկալած էր

Տեղի Ունեցաւ ՀՀ Սփիւռքի Նախարարութեան «Արի Տուն 2013» Ծրագիրի Երրորդ Փուլի Բացումը

Յուլիս 9-ին Երեւանի Յակոբ Պարոնեանի անուան երաժշտական

Տեղի Պիտի Ունենայ ՀՀ Սփիւռքի Նախարարութեան «Արի Տուն 2013» Ծրագիրի Երրորդ Փուլի Բացումը

Յուլիս 9-ին, ժամը 10.00-ին  Երեւանի Յակոբ Պարոնեանի

«Արի Տուն-2013» Ծրագիրի Առաջին Խարոյկը Աղաւնաձորի Մէջ

Յունիս 28-ին Աղաւնաձորի մէջ տեղի ունեցաւ «Արի

ՀՀ Սփիւռքի Նախարարութեան Մէջ Տեղի Ունեցաւ «Արի Տուն 2013» Ծրագիրի Երկրորդ Փուլի Բացումը

ՀՀ սփիւռքի նախարարութեան մէջ Յունիս 24-ին տեղի

ՀՀ Սփիւռքի Նախարարութեան Մէջ Տեղի Պիտի Ունենայ §Արի Տուն 2013» Ծրագիրի Երկրորդ Փուլի Բացումը

Յունիս 24-ին, ժամը 11.00  տեղի պիտի ունենայ
Scroll Up