«Իմ Հայաստանը» Մեր Միասնութեան Գրաւականն Է

Մեկնարկած է Սփիւռքի նախարարութեան խոշորագոյն ծրագիրներէն մէկը` «Իմ Հայաստան» փառատօնը, որն արդէն աւանդական դարձած է եւ որ կայացման սրտատրոփ կը սպասեն Սփիւռքի եւ Հայաստանի մէջ: Սրտատրոփ, որովհետեւ փառատօնը հրաշալի առիթ է Սփիւռքի երիտասարդութեան համար` ըլլալու Հայասստանի մէջ, իրենց գեղարուեստական ձեռքբերումները ներկայացնելու հայրենակիցներուն, ստանալու ծափեր, դրուատանքի խօսքեր: Աւելին, փառատօնը եւս մէկ կարեւոր քայլ է հայապահպանութեան ճանապարհին, ազգային ինքնութեան պահպանման ճանապարհին:

Ամէն տարի կ’ընդլայնուի փառատօնին մասնակցելու կամեցողներու ցանկը, տարիէ տարի նոր համայնքներ կ’ընդգրկուին փառատօնին, ինչ որ կը նշանակէ, որ այն արդէն քաղաքացիութիւն ու մեծ ճանաչում ձեռք կը բերէ, սոսկական մշակութային իրողութենէն վերաճած համազգային իրողութեան, համախմբումի իրադարձութեան: Այո՛, իրադարձութեան, քանզի Սփիւռքի ու Հայաստանի կեանքին մէջ կարեւոր նշանակութիւն ունի այս փառատօնը: Այն Սփիւռքի մէջ գոյաւորուած գեղարուեստական կուտակումներու հանրահռչակումն ու ներկայացումն է, ազգային մշակոյթի հանդէպ սփիւռքեան հետաքրքրութեան ընդլայնումի արտայայտութիւնն է: Անժխտելի է, որ ազգային ինքնութեան պահպանման կարեւորագոյն գրաւականը մշակոյթն է, ժողովուրդի գեղարուեստական կուտակումներն են, որոնք միշտ մօտ ու սերտ կը պահեն արմատները, ազգային պատմութեան ու հոգեկերտուածքի, երգի, պարի, ասմունքի միջոցով կը հաստատեն ոչ միայն յաւերժութեան գաղափարը, այլեւ ամէն մէկ ունկնդիրի ու ակնդիրի մէջ արթնցնելով հայեցին, ցեղային այն գրգիռները, որոնք երբեմն կը մատնուին ուծացման ու կորուստի: Իսկ ուծացման

վտանգն այսօր կախուած է Սփիւռքի գլխուն, հետեւաբար ամէն մէկ նախաձեռնութիւն կը դառնայ ուշագրաւ ու արժէքաւոր, նպաստելով այն բանին, որ յատկապէս հեռաւոր արտասահմանի մէջ մեր լեզուն ու ոգին չկորչեն, որ ամէն մէկ հայու յարկէն ներս մայրենին հնչէ, որ հայ երգն ու պարը չկորսնցնեն իրենց ազդեցութեան ու ներգործութեան ուժը:

«Իմ Հայաստանը» հետեւաբար, ոչ միայն մեր միասնութեան, Հայրենիք-Սփիւռք փոխգործակցութեան երաշխաւորն է, այլեւ հայապահպանութեան կարեւորագոյն հանգրուաններէն մէկը:

Լ.Մ.

Scroll Up