ԹՄՄ-ի Հայ Ընտանեկան Շաբաթօրեայ Վարժարանի 35-ամեակը

 «Ճանաչել զիմաստութիւն եւ զխրատ, իմանալ զբանս հանճարոյ»

Լոս Անճելոս հաստատուած խումբ մը նախկին իրաքահայեր, իրար քով գալով, Ապրիլ 15, 1979-ին Կլէնտէյլի մէջ կազմեցին իրաքահայերու Հայ Ընտանեկան Միութիւնը: Քանի մը շաբաթ ետք, հիմը դրուեցաւ միութեան համանուն Հայ Ընտանեկան Միութեան շաբաթօրեայ վարժարանին, նպատակ ունենալով անվճար հայերէն լեզու, երգ ու պար սորվեցնել նորահաս հայ սերունդին:

Վարժարանը, ինչպէս քանիցս յիշած ենք, անվճար է. աշակերտներուն ալ մօտ 32 տարի անվճար դասագիրք տրամադրած ենք: Նմանապէս, դադարի ատեն զովացուցիչ կամ խմորեղէն տուած ենք անվճար: Միայն վերջին քանի մը տարիներուն է որ դասագիրքի գինը կը գանձուի աշակերտներէն, իսկ դպրոցը եւ դադարի զովացուցիչը նախկինին պէս անվճար են:

Այս բոլորը 35 տարիէ ի վեր կը կատարուին, առանց պետական, համահայկական միութեան մը կամ կազմակերպութեան մը նիւթական օժանդակութեան:

Շաբաթօրեայ այս վարժարանը կրցած ենք պահել շնորհիւ մեր թանկագին ուսուցիչ-ուսուցչուհիներու եւ վարչական պատասխանատուներու կամաւոր, անվճար ծառայութեան: Նմանապէս, այս վարժարանը կրցած ենք պահել շնորհիւ մեծահոգի, թանկագին եւ գիտակից հայերու սրտաբուխ նուիրատուութեանց:

Այս պատուական ազգայինները, ընդառաջելով իրենց արեան կանչին, ամէն տարի մեզի հասցուցած են իրենց նուէրները. անոնցմէ ոմանք նոյնիսկ ծանօթ ալ չեն մեր վարժարանի վայրին եւ պատասխանատուներուն: Վստահութեան եւ գիտակցութեան հարց է, եւ ատիկա մեզի կը ստիպէ աւելի մեծ նուիրումով, խղճմտանքով եւ նուիրուածութեամբ տանիլ մեր գործը, յօգուտ եւ ի շահ մեր նորահաս սերունդի ազգային ոգիի եւ դիմագիծի պահպանման:

Վարժարանը սկսաւ 10-15 աշակերտով, քանի մը շաբաթէն այդ թիւը հասաւ 50-ի: Առաջին տարին, քանի մը շաբաթ սրճարանի մը մէջ սկսելէ ետք, վարձեցինք Կլենտէյլի Acacia փողոցին վրայ գտնուող John Muir նախակրթարանի մայր սրահը: Հոն աշակերտութեան թիւը մօտ 150-ի հասաւ: Ստիպուած եղանք աւելի մեծ վայր մը վարձել, տեղաւորելու համար մեր աշակերտութիւնը: Ահա այդ տարիներուն՝ 1981-ին անցանք Կլենտէյլի Colorado փողոցին վրայ գտնուող First Lutheran եկեղեցիին կալուածը, լման դպրոցաշէնքը վարձելով՝ դասարաններով, մայր սրահով, ժողովասրահներով: 16 տարի այդ դպրոցաշէնքը գործածելով, դպրոցի աշակերտութիւնը միշտ 175-200-250-ի կը հասնէր: Ունէինք մօտ 18-20 ուսուցիչ-ուսուցչուհիներ, օգնականներ, հսկիչներ:

1998-ին, ընդառաջելով Թէքէեան Մշակութային Միութեան Կլենտէյլ-Փասատինայի մասնաճիւղի վարչութեան այդ օրուան ատենապետ՝ Տիար Վարդան Նազարեանի հրաւէրին եւ վաւերացումով Թ.Մ.Մ.ի Կեդրոնական վարչութեան փոխնախագահ՝ Տիար Ճորճ Մանտոսեանին, վարժարանը տեղափոխուեցաւ Փասատինա, մաս կազմեց Թէքէեան Մշակութային Միութեան, կրելով Թ.Մ.Մ.ի Հայ Ընտանեկան Միութեան շաբաթօրեայ վարժարան անունը:

Սկզբնական շրջանին, Պէշկէթիւրեան շէնքի մայր սրահը եւ վերի յարկի բաժինները կը գործածէինք, 150-է աւելի աշակերտներ ունենալով: Նկատի ունենալով, որ Պէշկէթիւրեան մայր սրահը միշտ ալ վարձուած է, եւ շէնքին կարեւոր եկամուտի աղբիւրն է, վարժարանի պատասխանատուները որոշեցին կեդրոնի միայն վերի մասը գործածել, մօտ 80-90 աշակերտ ընդունելով: Ներկայիս վարժարանի դասերը տեղի կ՛ունենան 1901 N. Allen, Altadena, Վահան եւ Նարդուհի Պէշկէթուրեան կեդրոնին մէջ:

Դպրոցի կողքին ծնունդ տուած ենք գաղութիս մէջ գործող երեք պատուաբեր պարախումբեր: Առաջին երկու խումբերը ծնունդ առին մեր դպրոցէն ներս, հիմնականօրէն մեր աշակերտներուն մասնակցութեամբ:

– Սերժ Պոտոյեանի «Հայրենիք» պարախումբը,

– Սամուէլ Նազարեանի «Վանուշ Խանամիրեան» պարախումբը,

– իսկ Ալթատինայի մեր նոր վայրին մէջ, «Հայրենիք» պարախումբի կողքին ունեցանք նաեւ Քրիստինա Էպէեանի «Զարթօնք» պարախումբը:

Անցեալ 35 տարիներու ընթացքին մեր շաբաթօրեայ վարժարանը այցելած են բազմաթիւ հիւրեր, մտաւորականներ, կղերականներ եւ հասարակական գործիչներ, որոնք շաբաթական բարոյախօսութիւններ կուտային:

Կազմակերպած ենք բազմաթիւ յիշարժան խրախճանքներ, պարահանդէսներ, մշակութային, աշակերտական հանդիսութիւններ:

Ամէն տարի մեր դպրոցէն ներս պարտադիր կը նշենք Հայաստանի Անկախութեան Օրը, Մշակոյթի Օրը, Սրբոց Վարդանանց տօնը, Նոր Տարին ու Ս. Ծնունդը, կը նշենք Մեծ Եղեռնի Նահատակներուն յիշատակը, Ա. Զատիկը եւ Սարտարապատի Յաղթանակի Օրը:

Վերջին 18 տարիներուն, վարժարանիս տնօրէնութիւնը պաշտօնապէս կը վարէ՝ Պէյրութ ծնած, այդ քաղաքի մայրապետներուն դպրոցը  յաճախած, երկու զաւակի մայր Տիկին Ռիթա Մարտիրոսեանը: Ան կարգապահութեան եւ նուիրումի մարմնացումն է: Փոխտնօրէնուհին է, Հայաստանի Պետական համալսարանի հայերէն լեզուի բաժնէն շրջանաւարտ, սքանչելի երիտասարդ մտաւորական Տիկին Անի Մախշիկեանը: Մեր բոլոր ուսուցչուհիները Հայաստանի եւ Միջին Արեւելքի բարձրագոյն կրթութեամբ օժտուած հայեր են, որոնք մեծագոյն սիրով եւ գիտակցութեամբ նուիրուած են այս գործին:

Վարժարանը կը ղեկավարուի Խնամակալ Մարմնի մը կողմ, որ կը զբաղի շաբաթօրեայի նիւթական, կրթական եւ այլ հարցերով: Մարմնի անդամներն են՝ Խաչիկ Ճանոյեան, Փրոֆ. Ալպեռ Աղամանուկեան, Ռոզմերի Ճանոյեան Ռիթա Մարտիրոսեան եւ Անի Մախշիկեան:

Կարելի չէ այս համառօտ ծանօթացման յօդուածը վերջացնել առանց շնորհակալութեան յատուկ խօսք ուղղելու Թ.Մ.Մ.ի Կեդրոնական վարչութեան, որուն բարոյական նեցուկը եւ օժանդակութիւնը միշտ ալ խթան հանդիսացած է մեր կրթական գործին:

Շնորհակալութեան յատուկ խօսք ունինք մեր վարժարանի ծնողներուն, որոնք 35 տարի շարունակ մեզի վստահած են իրենց սիրասուն զաւակներուն ազգային դաստիարակութեան գործը: Վարժարանիս 35 տարիներու կեանքի ընթացքին մենք ունեցած ենք 100-է աւելի ուսուցիչ-ուսուցչուհիներ, 1600-է աւելի հայորդիներ ունեցած ենք, որոնք դողդոջ քայլերով մեր վարժարանը մտան եւ հայ լեզուի սովորումին առընթեր, ազգային ու հայրենասիրական մաքրամաքուր ոգիով լեցուած՝ մեկնած են մեր վարժարանէն: Այսօր, Կլենտէյլ-Փասատինա քաղաքներու մէջ, ազգային կամ առօրեայ կեանքի ամէն քայլափոխին կը հանդիպինք անոնց, եւ հպարտութեամբ կրնանք ըսել, թէ մեր շրջանաւարտներուն մեծ մասը ազգային կեանքի, կամ անձնական կեանքի մէջ խիստ յաջողակ երիտասարդներ եղած են:

Գնահատանքի եւ շնորհակալութեան խօսք ունինք մեր դպրոցի բարերարներուն, նուիրա-տուներուներուն, նիւթապէս եւ բարոյապէս մեր աշխատանքին նպաստողներուն եւ քաջալերողներուն:

Խորին շնորհակալութեան եւ երախտագիտական մասնաւոր խօսք ունինք Լոս Անճելոսի մէջ գործող Իրաքահայերու Միութեան, որ բարոյապէս ու յատկապէս նիւթապէս միշտ զօրավիգ եղած է մեր գործին:

Հազա՜ր փառք կուտանք Աստուծոյ, որ արժանի եղանք այս վարժարանի 5, 10, 15, 20, 25, 30 եւ այժմ 35-ամեակը տօնելու, մեր բարեկամներուն եւ շրջանակին հետ, որ տեղի ունեցաւ Շաբաթ, Յունիս 7, 2014, առաւօտեան ժամը 11:00-ին, Պէշկէօթիւրեան շէնքին մէջ:

 Բոլոր հին եւ նոր ուսուցիչներուն, ծնողներուն, վարչականներուն կ՛ըսենք.

Ձեր բոլորին վարձքը կատար:

Խաչիկ Ճանոյեան

Ատենապետ վարժարանի հոգաբարձութեան

ՌԱԿ ՄԱՄՈՒԼ

unnamed unnamed (1) unnamed (2) unnamed (3) unnamed (4) unnamed (5)unnamed (6)

Scroll Up