Հայկական Սփիւռքին Վերաբերող Սփիւռքի Նախարարութեան Աշխատակիցին Զեկոյցը Մեծ Ուշադրութեան Արժանացած Է Տուշանպէի Մէջ

Հոկտեմբեր 14-17 Տուշանպէի մէջ կայացած է Տաճկստանի Հանրապետութեան Աշխատանքի, գաղթականութեան ու բնակչութեան զբաղուածութեան նախարարութեան կողմէ կազմակերպուած «Սփիւռքի եւ օտարերկրեայ հայրենակիցներու ներգրաւումը հայրենիքի զարգացման գործընթացին» թեմայով ազգային գիտաժողով, որուն մասնակցած եւ զեկուցումով հանդէս եկած է ՀՀ սփիւռքի նախարարութեան Հայրենադարձութեան ու հետազօտութիւններու վարչութեան Հայրենադարձութեան բաժինի պետ Յովհաննէս Ալեքսանեան:

Ինչպէս կը հաղորդէ «Հայերն այսօր»-ը, գիտաժողովին մասնակցած են Տաճկստանի Աշխատանքի,  ու բնակչութեան զբաղուածութեան նախարար Սիմանկուլ Տակոյզօտան, Մարդու իրաւունքներու պաշտպան Զարիֆ Ալիզոտան, տարբեր նախարարութիւններու ու գերատեսչութիւններու, միջազգային կազմակերպութիւններու աշխատակիցներ, տաճիկական սփիւռքի ներկայացուցիչներ Ղրղզստանէն, Ղազախստանէն, ՌԴ-էն: Գիտաժողովի նպատակն էր ամփոփել տաճկական սփիւռքի, ինչպէս նաեւ արտագնայ աշխատանքի մեկնող եւ վերադարձող գաղթողներու պետութեան զարգացման ներառելու աշխատանքները, միջազգային փորձի օգտագործումը: Այստեղ բազմիցս ընդգծուած է պետութիւն-սփիւռք գործակցութեան Հայաստանի յաջողած փորձը ընդօրինակելու անհրաժեշտութիւնը:

Գիտաժողովի ծիրէն ներս Յովհաննէս Ալեքսանեան հանդէս  եկած է «Հայկական սփիւռքի ներգրաւումը Հայաստանի տնտեսութեան զարգացման գործընթացին» (“Вовлечение армянскойдиаспоры в процесс развития экономики Армении”) թեմայով զեկուցումով: Զեկոյցին  ներկայացուած են ժամանակակից հայկական սփիւռքի դերակատարութիւնը, ՀՀ տնտեսութեան մէջ ունեցած ներդրումներու ծաւալը, ոլորտները, վերջին տասնամեակին դրամական փոխանցումներու ծաւալներն ու ատոնց ազդեցութիւնը երկրի սոցիալ-տնտեսական կեանքին մէջ: Անդրադարձ  կատարուած է նաեւ Հայաստան-Սփիւռք յարաբերութիւններու կառուցակարգերուն, սփիւռքի նախարարութեան կողմէ իրականացուող ծրագիրներուն: Յատկապէս հետաքրքրութիւն  յառաջացուցած է ՀՀ սփիւռքի նախարարութեան կողմէ իրականացուող եւ սփիւռքի ու Հայաստանի երիտասարդներու համար նախատեսուած «ներՈւժ»ծրագիրը:

Զեկոյցը մեծ ուշադրութեան արժանացած է, մասնակիցները հետաքրքուած են ՀՀ-ի մէջ Հայրենիք-Սփիւռք յարաբերութիւններու կառուցման ու գործակցութեան ողջ շրջանակով, սփիւռքի նախարարութեան լիազօրութիւններով ու գործունէութեան արդիւնքներով, Հայաստանի մէջ սփիւռքահայերու ներդրումներու ունեցած ազդեցութեամբ:

 

Scroll Up