Օտարախօս  Հայերուն

«Հայերն այսօր»-ը կը ներկայացնէ «ՄԱՅՐԵՆԻԻ ՕՐ»-ուան կապակցութեամբ Լիբանանի «Խօսնակ» ամսաթերթի խմբագիր Համբիկ Մարտիրոսեանի գրած  քերթուածը.

Օտարախօս  Հայերուն

                    (Փետրուար 21 «Մայրենիի Օր»-ուան առթիւ)

Ա՜խ, ես որքա՜ն, որքա՜ն կ’ուզեմ, որ դուք խօսիք հայերէն…

Սորվիք օտար բիւր լեզուներ.. բայց, չմոռնաք՝ հայերէնն…

Ամէն  լեզու, ծաղկի նման,  ունի անուն, բոյր ու համ՝

Բայց ոսկեղնիկն ուրիշ հա՜մ է, ան կը բուրէ՝  հայօրէն..:

Քանի՜ քանի՝ վանտալ ցեղեր, բարբարոսներ վայրենի…

Աւերեցին մեր երկիրը, քանդեցին բոյնն հայրենի….

Հրկիզեցին սուրբ տաճարներ, աւերեցին տուն ու տեղ՝

Բայց չկրցան հիմէն պոկել՝  մեր թանկ  գանձը՝ Մայրենի..:

Դար ու դարեր ան ապրեցաւ, հասաւ մեր  օրն, յաղթական…

 Դարձաւ հայու հպարտութիւնն, անցագի՜րը պատուական…

Ձեր մանկութեան օրօրոցէն, եղաւ աղօթք, լուռ օրհնա՜նք ՝

Ինչպէ՞ս  կրնաք զայն շուտ  մոռնալ,  ան կնի՛քն է  յարութեան..:

 Հայոց լեզուն մօր կաթի հետ, լուռ մրմունջով մեղմանուշ…

Որպէս  հե~զ ու խոնարհ շշունչ , շոյեց հոգին ձեր անուշ…

Ու այդ պահէն շուրթեր  անխօս,  անմեղունակ ու բարի

Գեղգեղեցին  ԱՅԲ  ԲԵՆ  ԳԻՄ-ը  հրաշքով մեծ,  բերկրալի..:

Կ’ապրիք հիմա օտար ափեր,  ձեր շուրջ հազար երգ ու տաղ…

Հազար ու մէկ  օտար բարքեր… ու լեզուներ ծաղկաքաղ…

 Բայց, թէ զգո՜յշ,  մի՛, մի՛  ձուլուիք՝  ժխոռին մէջ ամպամած՝

Մոռնաք յանկարծ լեզուն ձեր թանկ… ինքնութիւնը  փառապանծ …:

Scroll Up