Halloween-ը, Դդումն ու Ղափաման…

Զաւէն Զաքարեան իր facebook-եան էջի մէջ կը գրէ.

Ըստ Գարեգին Սրուանձտեանցին՝ Վանի մէջ, Քրիստոնէական Ծննդեան խթման ճրագալոյցին, երախաները կը ծակծկէին չորցած դդումներ՝ մէջը դնելով վառած ճրագ (“Արեւելեան Մամուլ”, 1884, թիւ11):

Ըստ Երեմիա Տէր Սարգիսեանին՝ դդումի անցքերը կ՛ըլլային նկարակերպ ու նկարազարդ:
Երեկոյեան դդումները թելով մը կը կախէին տանիքներէն: Երբ ուշադրութիւն կը գրաւէր վառուած դդումը՝ երախաները, չիր ու չամիչ նուէր ստանալու ակնկալութեամբ՝ դռնէ դուռ պտըտելով կ՛երգէին.

Տանը խմորը օրհնեալ լինի, աւետիս,
Մայրցու ամանը օրհնեալ լինի, աւետիս…

“Մայրցու աման”ը հայկական ծիսական աղամանն է, որ կը խորհրդանշէ Անահիտ աստուածուհին…

Դդումեան Ղափաման ալ մեր Ծնունդի, Զատիկի կամ այլ կարեւոր տօներու ծիսաճաշերէն է…

Scroll Up