Հայաստանի Համահայկական 6-րդ ամառնային մարզախաղերու Հալէպի պատուիրակութեան մասին

Երէկ Կի­րա­կի 2 Օ­գոս­տոս 2015ին Ե­րե­ւա­նի Վազ­գէն Սարգ­սեա­նի ա­նո­ւան Հան­րա­պե­տա­կան մար­զա­դաշ­տին մէջ հան­դի­սա­ւոր բա­ցու­մը կա­տա­րո­ւե­ցաւ Հա­մա­հայ­կա­կան 6րդ­ ա­մառ­նա­յին խա­ղե­րուն։ Բաց­ման ա­րա­րո­ղու­թեան ներ­կայ էին Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեա­ն, Ազ­գա­յին Ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Յո­վիկ Աբ­րա­հա­մեա­ն, ՀՀ Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Սէյ­րան Օ­հա­նեա­ն, Ե­րե­ւա­նի քա­ղա­քա­պետ Տա­րօն Մար­գա­րեա­ն, պաշ­տօ­նա­տար ան­ձեր, Հա­յաս­տա­նէն մար­զա­սէր­ներ եւ Ս­փիւռ­քէն ժա­մա­նած հիւ­րեր։

Հա­յաս­տա­նի Հա­մա­հայ­կա­կան 6-րդ­ ա­մառ­նա­յին մար­զա­խա­ղե­րը կ­’ընդգր­կեն 17 մար­զա­ձե­ւեր Հա­յաս­տա­նէն, Ար­ցա­խէն եւ Ս­փիւռ­քի գա­ղութ­նե­րէն 6.350 մարզիկներու մասնակցութեամբ։ Հալէպի պատուիրակութիւնը կը կազմէ  51 անձեր՝ ներառեալ տարբեր մարզական ժանրերու մասնակիցներ։

Հալէպի ֆուտպոլիստներէն՝ Նժդեհ Արամեան կը պատմէ իրենց Հալէպէն Լիբանան ճամբորդութեան մասին։  Նժդեհ կը վկայէ, որ սարսափելի ճամբորդութիւն մըն էր. «Հալէպէն Լիբանան 21 ժամերու տեւողութեամբ մենք բազմիցս զինուորական խուզարկութիւններու ենթարկուեցանք, ակնյայտ էր մեր հանրակառքը, մանաւանդ անոր համար, որ կ՛ընդգրկէր 51 երիտասարդ քրիստոնեաներ։ Հակառակ անոր որ բազմիցս ստուգուած էին մեր զինուորական փաստաթուղթերը, բայց և այնպէս ամէն արգելակի մեր սրտերուն մէջ վախ կ՛առաջանար։ Փառք Աստուծոյ, որ կաշառակերութիւնը կայ, զինուորական իւրաքանչիւր արգելակ քանի մը հազար սուրիականի կը նայէր»։

Երբ հարցս Հալէպի վնճակին մասին էր, ան պատասխանեց. «Ամէն ինչ ձեր գիտցածին պէս է։ Մենք՝ ակումբի տղաքը կը շարունակենք 24 ժամ հսկել մեր կառոյցները , կը շարունակենք, մինչև այսօր, ջուր կրել հալէպահայերու տուները, ռմբակոծումները կը շարունակուին, քաղաքը կրկնակի աւերուած է, մանաւանդ Սիւլէմանիէ թաղամասի ահաւոր ռմբակոծումներէն ետք»։

Իսկ պատուիրակութեան մասին ան յայտնեց. «Հալէպի պատուիրակութիւնը կը բաղկանայ 51 հոգիներէ, զանազան մարզաձևերու մասնակիցներ ունինք ՀՄԸՄ և ՀԵԸ ակումբներէն։ Մեր մէջ է նաև միակ ping-pong-ի մասնակիցը, որ Սուրիոյ մակարդակով առաջին դիրքը կը գրաւէ։ Մեծ յոյսերով եկած ենք, մեր նպատակն է բաժակակիրներ ըլլալ և ձեռնունայն չվերադառնալ Հալէպ»։

Բարի երթ կը մաղթենք Հալէպահայ մասնակիցներուն, ինչպէս նաև յաջողութիւն և նպատակներու իրականացում։ Յիշենք, որ փառաւոր բացման արարողութեան ընթացքին երկլեզու երդում հնչեց արևելահայերէն և արևմտահայերէն։ Արևմտահայերէն երդումը արտասանուեցաւ հալէպահայ լողորդ Շողիկ Աւետիսեանի կողմէն։

Աղբյուրը՝ yn.am

Scroll Up