Հալէպցի Արաբ Քաղաքացիի մը Կարծիքը Տեղի Հայերու Մասին

Հալէպցի արաբ քաղաքացի Հուսամ Ուաթթար իր facebook-ի էջին մէջ կարծիք յայտնած է տեղի հայերու մասին, ան մասնաւորապէս գրած է.

Հալէպի հայերը հալէպցիներ են.. եւ ան որ զիրենք լաւ չի ճանչնար՝ Հալէպը չի ճանչնար..
Անհնար է Հալէպ ըլլաս եւ Վազգէնի քովէն սուճուխ ու պասթուրմա չուտես.. անհնար է Հալէպ ըլլալ եւ չճաշել լաւագոյն եւ ամենահամեղ ճաշերը Ուանէս ճաշարանի.. անհնար է Սերոբեանի աւազանի կողքին ճաշելուն չկարօտնաս.. անհնար է turtles-ի քովէն անցնիլ եւ շաուրմայի սանտուիչ մը չուտել ..

Եթէ մեքենադ խանգարուած է.. վստահ նորոգողը հայ է (Մովսէսը, Յակոբը կամ Սարգիսը)։ Եթէ ադամանդ պիտի գնես .. վստահ հայու քով կ’երթաս, որովհետեւ ինք քեզի չի խափեր.. եթէ լաւ լուսանկար կ’ուզես միայն հայու քով կ’երթաս (Տիգրան, Ճիմի եւ Յարութ)..

Եթէ Հալէպի մէջ կ’ապրիս անպայման հայ ընկերներ ունիս եւ եթէ ջղայնացած ես.. հայ ընկերոջդ հետ խօսիր.. պիտի լսէ քեզի առանց ընդհատելու եւ քեզի պիտի չըսէ մեղաւորը դուն ես.. պիտի ըսէ հանդարտիր, մեծ հարց չէ, հոգ մի ըներ..

Եթէ հարազատ մը մահանայ.. պիտի տեսնես, որ քեզի առաջին ցաւակցողն ու կողքիդ կեցողը հայն է..եթէ հիւանդանաս, հայը կը զանգէ եւ կը հարցնէ որպիսութեանդ մասին եւ կու գայ ու ծաղիկ կը բերէ քեզի..

Մէկ ժողովուրդ էինք եւ կը մնանք.. ի հեճուկս բոլորին եւ Աստուած հոգին լուսաւորէ Մինասին եւ անոր Հօրը եւ Աստուած թող պատժէ անոնց մահուան պատճառ եղողները։
Ի դէպ Ուաթթարի այս գրառումին տակ համաձայնութեան կարծիքներ յայտնած են բազմաթիւ այլ արաբներ։

www.azator.gr

Scroll Up