«Երգում ենք Կոմիտաս» համահայկական փառատոն

Սիրելի՛ հայրենակիցներ,

Տեղեկացնում ենք, որ 2017 թվականի սեպտեմբերի 24-ից 29-ը ՀՀ սփյուռքի նախարարությունը իրականացնում է «Երգում ենք Կոմիտաս» համահայկական փառատոնը: Փառատոնի նպատակներն ու խնդիրներն են` սփյուռքում հայ մշակույթի և մշակութային ինքնության պահպանմանն ու զար­գացմանը նպաստելը, կոմիտասյան արվեստը հանրահռչակելը, մշակույթի միջոցով հայոց պահանջատիրության մասին բարձրաձայնելը, Հայաստան-Արցախ-Սփյուռք կապերի ամրապնդմանն ու զարգացմանը, համա­գործակցության նոր ձևաչափերի ձևավորմանն աջակցելը, Հայաստանի և Սփյուռքի ստեղծագործողների միջև մշակութային կապերի խորացմանը, համատեղ ծրագրերի մշակմանն ու իրականացմանը  սա­տարելը, մշակույթի ոլորտում համահայկական մասնագիտական ներուժի հայտնա­բեր­մանն ու համախմբմանը նպաստելը, Սփյուռքի ուծացման և լեզվամշակութային ինքնության կորստի դեմ պայքարելը, ազգային մշակույթի պահպանության գործին Սփյուռքի ստեղծագործող երի­տա­սարդությանը  ներգրավելը, համահայկական մշակութային ծրագրերի համատեղ մշակման և իրակա­նաց­ման մեխանիզմներ ստեղծելը, Սփյուռքի ստեղծագործական խմբերի և մշակութային կազմակերպություննե­րի վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվական տվյալների շտեմարան ստեղծելը` նպաս­տելով նրանց գործունեության վերաբերյալ Հայաստանում տեղեկացվածության մա­կար­դակի բարձրացմանը:

Փառատոնին կարող են մասնակցել սփյուռքյան երգչախմբեր, երաժշտախմբեր ու անհատ կատարողներ:

ՀՀ սփյուռքի նախարարությունը «Երգում ենք Կոմիտաս» համահայկական փառատոնի շրջանակներում պատրաստ է հոգալու որոշ մասնակիցների (ովքեր ունեն կեցության կարիք) սննդի և կեցության ծախսերը (հնարավոր է, որ գիշերակացը ապահովվի 3-6 մարդու համար նախատեսված հյուրանոցային, հոսթելային սենյակներում՝ 3 օր), տրամադրելու համապատասխան դահլիճներ, ապահովելու փոխադրամիջոցներով և տեխնիկական անհրաժեշտ միջոցներով, իրականացնելու միջոցառումնե­րի կազմա­կերպչա­կան աշխատանքները:

Փառատոնին իրենց մասնակցությունը կբերեն նաև ճանաչված կոլեկտիվներ և անհատներ Հայաստանի Հանրապետությունից և Արցախից:

ՀՀ սփյուռքի նախարարությունը պատրաստ է աջակցել նաև ՀՀ մուտքի արտոնագրի անվճար ձեռքբերման հարցում: Անհրաժեշտության դեպքում խնդրում ենք տեղեկացնել ժամանումից առնվազն 1 ամիս առաջ:

Փառատոնին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է լրացնել համապատասխան հայտաձևերը և ուղարկել [email protected] էլեկտրոնային հասցեին:

Մասնակից խմբերը և անհատները պետք է ներկայացնեն մինչև 20 րոպե տևողությամբ համերգային ծրագիր (2-5 համար), վերջին մեկ տարվա ընթացքում ունեցած ելույթների տեսագրություն, բուկլետ, նկարներ, ցուցապաստառ և այլն: Ծրագրում կարող են ընգրկված լինել ինչպես Կոմիտասի, այնպես էլ հայ ճանաչված կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ (Կարա-Մուրզա, Մակար Եկմալյան, Արմեն Տիգրանյան, Տիգրան Չուխաջյան, Արամ Խաչատրյան, Տիգրան Մանսուրյան, Ստեփան Շաքարյան, Ռոբերտ Ամիրխանյան և այլն):

Տվյալ խմբի կամ անհատի մասնակցությունը երաշխավորվում է, եթե նրա կողմից ներկայացված հայտը ստացվել է մինչև 2017 թ.մայիսի 1-ը:

Սիրելի՛ հայրենակիցներ, համայնքային բոլոր երգչա­խմբե­րին, երաժշտախմբերին և անհատ կատարողներին կոչ ենք անում միանալ մշակութային այս շարժ­մանը և դառնալ հայրենիքում կազմակերպվող համահայկական փառա­տոնի մասնակիցը, նպաստել համահայկական մշակութային փոխգործակցու­թյանը:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք դիմել «Իմ Հայաստան» համահայ­կա­կան փառատոնը համակարգող աշխատակազմի գրասենյակ (հասցե՝ Վազգեն Սարգսյան 3, էլ. փոստի հասցե՝ [email protected], հեռ.՝ (+374) 11730721 կամ այցելելimhayastan.am ­ կայքէջը:

«Իմ Հայաստան» համահայ­կա­կան փառատոնը

համակարգող աշխատակազմ

2-2-anhat-arm 2-3-xmberqayin-arm

Scroll Up