Լրագրող-բանաստեղծը

ՀՀ սփյուռքի նախարարության կազմակերպած «Հայոց պետականությունը՝ միասնության առանցք» Լրագրողների համահայկական 8-րդ համաժողովին Հունաստանից մասնակցում  էր Աթենքի «Նոր աշխարհ» թերթի խմբագիր  Զավեն Գրիգորյանն, ով  հաճելիորեն զարմացրեց  իր բանաստեղծական ձիրքով՝ համաժողովի ընթացքում ինձ հանձնելով իր գեղեցիկ բանաստեղծությունը, որը սիրով ներկայացնում ենք «Հայերն այսօր»-ի ընթերցողների ուշադրությանը:

 

                              ԷՋՄԻԱԾԻՆ

Լոյս  ծագեցաւ հայաստանեաց կողմ աշխարհի

Հայոց աշխարհն դարձաւ խորան Քըրիստոսի

Յավերժութեան շողերու մէջ Աստուած իջաւ

Հայաստանեայց Եկեղեցին հաստատուեցաւ:

Աստուածային զարմանահրաշ լոյս յայտնութիւն

Քըրիստոսի   իջման սեղան՝ Էջմիածին ,

Սրբազնագույն խորհրդաւոր վեհ պատարագ՝

Կենդանի խաչ՝ հըրաշքի խօսք   Էջմիածին:

էջմիածնի « Լոյսն փառաց» որ խոսեցաւ,

Համայն մարդկանց սիրոյ մասին ու փրկութեան,

Լուսաւորչի հըրաշափառ երկնի  տեսիլք՝

Քըրիստոսի ձեռամբ  կերտուած   Էջմիածին:

Լուսակոթող անմահութեան ըշտեմարան,

Խունկ ու աղօթք ճառագայթող  Էջմիածին,

Շնորհազարդ հայրապետացըն վեհարան

Համայն հայոց  Մայր Աթոռն ես, Է՛ջմիածին:

Դուն պանծալի Ատուածակերտ աղօթարան՝

Հաւատքի վէմ՝ յոյսի աղբիւր   Էջմիածին,

Հայ հոգիին կեանք ճաճանչող մկրտարան՝

Մեր նոր  ուխտի կտակարան  Էջմիածին:

Զանգակներուդ ղօղանջին մէջ՝ շարականներ.

Զաւակներուդ ուխտի ճամբայ, Էջմիածին

Մեր մեծ դատի երդըմնառու աղօթագիրք,

Յաղթանակի անշէջ կրակ Էջմիածին:

Ազատութեան ու ազգային խոր հաւատքի՝

Դու ոսկեգիր աւետարան  Էջմիածին,

Դուն ըստեղծիչ անկախութեան քաջ ոգիին՝

Գաղափարի  ուսումնարան   Էջմիածին:

Դուն կամրջող ջինջ ծիածան՝ համայն հայոց

Աշխարհասփիռ տարագըրեալ զաւակներուդ,

Դուն ազգային գիտակցութեան մտքի դարբնոց՝

Մշտադալար աստղափթիթ  Էջմիածին:

Աստուածաշունչ պատգամներդ սերունդներուն

Եղան ոգի ու կամք անյաղթ, Էջմիածին

Դուն  հայ ցեղի արեան կանչի հաղորդարան՝

Մեր նոր երթիւ յավերժ տեսիլ, Էջմիածին:

Դարեր կուգան, դարեր կ՛անցնին, Էջմիածին,

Դուն կը մնաս «Խորհուրդ խորին», Էջմիածին:

Scroll Up