ԱՒՍՏՐԻԱ 600.000 ԵՒՐՕ ԿԸ ՅԱՏԿԱՑՆԷ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԱՊԱՍՏԱՆԱԾ ՍՈՒՐԻԱՀԱՅ ԳԱՂԹԱԿԱՆՆԵՐՈՒՆ

Աւստրիոյ Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խարար Մի­քայէլ Սփին­տէ­լէկէր Հոկ­տեմբեր 26ին յայ­տա­րարած է, թէ իր եր­կի­րը 600.000 եւ­րո­յի օժան­դա­կու­թիւն մը պի­տի յատ­կացնէ Հա­յաս­տան ապաս­տա­նած սու­րիահայ գաղ­թա­կան­նե­րուն:

Աւստրիա, սու­րիացի գաղ­թա­կան­նե­րուն ար­դէն 7,4 մի­լիոն եւ­րօ յատ­կացուցած է:

«Նոր Յառաջ» 

Scroll Up